دشتگرد: باید نگاه جامعه شهری را تغییر دهیماولین برنامه ای که باید در اولویت باشد اینکه با فضاسازی های هوشمندانه نگاه عمومی جامعه را تغییر دهیم و آنگاه این نگاه جدید پشتوانه ای خواهد شد که پارلمان شهری بتواند ادبیات گذشته را به کنار بزند، ادبیاتی که منجر به این شد مردم به صورت یک صدا به پارلمان شهری گذشته نه بگویند و این نه ، پیام صریح و روشنی را به همگی گوشزد کردlinkپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *