کاهش ۱/۵۲ درصدی آمار نزاع در استان فارسمدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: طی سال ۱۳۹۵، ۱۰هزارو ۱۱۷ زن و تعداد۲۱هزارو ۵۲نفر مرد مدعی نزاع به پزشکی قانونی استان فارس مراجعه کرده اند که در مجموع آمار ۲۱هزارو ۸۲۳ نفری را تشکیل می دهد.linkپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *