۷ افسانه و حقیقت در مورد دریافت واکسن

  وقتی که شما برای  به دست آوردن اطلاعات در مورد واکسن جدید جستجو می کنید، اینترنت به شما مقدار زیادی اطلاعات می دهد. اما شما می خواهید بدانید که چه چیزی واقعی و مفید است و چه چیز نادرست است.  ۷ باور...

۸ علت قرمزی چشم را بدانید

اندروهلزمن چشم پزشکی از مرکز لیز چشم  در مریلند می گوید: چشم های قرمز شما می تواند باعث شود دیگران فکر کنند شما غمگین یا بیمار هستید. اما چشمهای شبیه به خون می تواند دلیلش چیزهای مختلف مانند: خشکی چش...

۹ اقدام برای آمادگی بارداری چیست؟

چیزهایی وجود دارد که شما می توانید برای آمادگی بدن برای بارداری آن ها را دریافت کنید. اگر شما در حال فکر کردن در مورد بارداری و یا در حال تلاش برای باردار شدن هستید. اگر چه تدارکات برای بارداری ممکن ...