پژوهش ها خبر از عملی شدن روشی برای مقابله با پیری می دهند...

[ad_1] یکی از خواسته های همیشگی بشریت، مبارزه با پیری بوده است و بر اساس آزمایشات اولیه ای که توسط دانشمندان با سلول های بنیادی بر روی انسان صورت گرفته است، خبر از این می دهد که این خواسته به واقعیت ...