کوچکترین پهپاد جاسوسی جهان را ببینید

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: کوچکترین پهپاد جاسوسی جهان را ببینید  شما می توانید در زیر کوچکترین پهپاد جاسوسی جهان را ببینید که بسیار ریز نقش و در عین حال کارا است. کنترل این پهپاد هم ا...