ترفند جذب مشتری رقیب ها به سمت خودتان

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: ترفند جذب مشتری رقیب ها به سمت خودتان  بازار در مواردی که انحصاری نباشد،همیشه با رقیبانی مواجه بوده است. در کار همیشه رقیب هایی وجود دارند که آن ها هم مشریا...

کدام رئیس ها رفتار وحشتناک دارند؟

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: کدام رئیس ها رفتار وحشتناک دارند؟  ترسیدن از رئیس ها همیشه وجود داشته است،اما برخی از رئیس ها واقعا با ظاهر شدن جلوی کارمندان ترس واقعی را به آن ها القا می ...

راه های کسب درآمد در کنار شغل اصلی

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: راه های کسب درآمد در کنار شغل اصلی  اگر یک فعالیت را بعنوان شغل تمام وقت انتخاب کرده اید می توانید در کنار آن برخی از شغل های پاره وقت را نیز امتحان نمایید....

ارزش قائل شدن برای برند شخصی

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: ارزش قائل شدن برای برند شخصی  برند شخصی می تواند بسیار با ارزش شود به شرطی که برای آن زحمت کشیده شود و ارزشمند بودن آن درک گردد. آبروی اشخاص ظرف سال های درا...