کاردستی های زیبا برای روز جهانی کودک

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: کاردستی های زیبا برای روز جهانی کودک  در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ای...