با هم به شادترین کشورهای جهان برویم

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: با هم به شادترین کشورهای جهان برویم  آمار شادی در کشورهای جهان نشان می دهد که مردم این کشورها در رفاه کامل زندگی به سر می برند. پس جالب است سفری به این کشور...