پوران درخشنده و طلاق سفید در جامعه

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: پوران درخشنده و طلاق سفید در جامعه  طلاق عاطفی که همان طلاق سفید نام دارد و در جامعه کنونی ما بسیار مشاهده می گردد. تصمیمات نادرست در زندگی عواقب این چنینی ...