ذکر برای زیارت امام رضا (ع) از راه دور

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: ذکر برای زیارت امام رضا «ع» از راه دور  ذکری برای اینکه امام رضا «ع» را از راه دور و شهر خودتان زیارت کنید آورده ایم که بهتر هست همۀ وقت} بخوانیم و از ثواب ...

جنگ بر سر قدرت در زندگی زناشویی ممنوع

“پایگاه اینترنتی روبات سورنا”: جنگ بر سر قدرت در زندگی زناشویی ممنوع  همه ی باید بدانیم که زندگی مکان اجبار آزمایی و برتری جستن نسبت به یکدیگر نیست و باید همراه با آرامش در کنار همسر زندگ...