دانلود آهنگ میانی سریال زیر پای مادر از مهدی سلطانی (دلا چونی)...

دانلود آهنگ میانی سریال زیر پای مادر با صدای مهدی سلطانی این آهنگ در سکانسی از مجموعه زیر پای مادر (کشته شدن شخصیت نفر) با بازی خود مهدی سلطانی در وسط سریال پخش گردید و اسم آهنگ دلا چونی می باشد که م...