نشست هم اندیشی وضعیت ساماندهی پسماندهای شیمیایی بیمارستان های شهرستان ...

[ad_1] مهندس دادرس، رئیس ستاد کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در نشست هم اندیشی وضعیت موجود مدیریت و ساماندهی پسماندهای شیمیایی بیمارستان ها در خصوص اهمیت مدیریت صحیح دفع پسماندهای شیمیایی و ا...

دکتر سید ضیاء هاشمی از ریاست محترم جمهور و جامعه علمی و دانشگاهی کشور ...

[ad_1] سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه با صدور پیامی، از رئیس جمهوری، جامعه علمی و دانشگاهی، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مدیران و کارکنان وزارت علوم برای تعامل و همکاری م...