به کمک محل جوش های صورت، مشکلات و بیماری های خود را بشناسید...

[ad_1] ما حقایق «جغرافیای جوش» را از مدیر سیستم درمان پوستی آموزش جهانی، آنت کینگ، جویا شدیم. به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، موسسه بین المللی پوست، یک نقشه صورت درست کرده، یک سیستم تحل...