بیمه تکمیلی فرهنگیان تغییر خواهد کرد؟

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا بیمه‌گذار بیمه تکمیلی فرهنگیان تغییر می‌کند یا خیر، خاطرنشان کرد: با چندین شرکت بیمه مذاکره می‌کنیم و کارشناسان هم در حال بررسی هستند و ه...