حقیقتی عجیب درباره عطسه!

محققان با کمک گرفتن از تکنیک جدیدی دریافتند باکتری که در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی نقش دارد، می‌تواند تا ۴۵ دقیقه پس از خروج از بدن به واسطه عطسه یا سرفه، زنده باقی بماند. link...