بزرگان پایتخت در مراسم نام گذاری بزرگراه آیت الله هاشمی...

مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، با حضور اعضای شورای شهر چهارم و پنجم، محمد باقرقالیباف، مدیران شهرداری تهران، حجت الاسلام دعایی، حجت الاسلام اشرفی اصفهانی، سید حسن خمینی، بیت ایت الل...