انهدام ۲۰۰ محصول دارویی در آبادان

به گزارش خبرگزاری سلامت مرتضی جعفری معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: این محصولات تاریخ گذشته و قاچاق شامل داروهای مخدر و روانگردان، تقویت جنسی، مکمل رژیم غذایی و ورزشی و بالغ بر ...

افتتاح نهمین بخش فعال بیمارستان شهید بهشتی آبادان...

به گزارش خبرگزاری سلامت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اظهار کرد: بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان شهید بهشتی دارای ۶ تخت فعال است. عبدالناصر میرشکاک با...

افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان شهید بهشتی آبادان...

به گزارس خبرگزاری سلامت دکتر علیرضا آموزنده رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اظهار کرد: بخش مراقبت‌های ویژه قلبی( (ccuبیمارستان شهید بهشتی آبادان روز دوشنبه، یازدهم آبان ماه به ص...

۲۰۳ بازرسی از داروخانه‌های تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان...

به گزارش خبرگزاری سلامت مرتضی جعفری گفت: در ۶‌ماهه اول سال ۹۴ بازرسان دارویی معاونت غذا و دارو از میان ۹۸ داروخانه تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان ۲۰۳ مورد بازرسی انجام داده‌اند که ۳ مورد از آنها...