انهدام ۲۰۰ محصول دارویی در آبادان

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت مرتضی جعفری معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: این محصولات تاریخ گذشته و قاچاق شامل داروهای مخدر و روانگردان، تقویت جنسی، مکمل رژیم غذایی و ورزشی و ب...

افتتاح نهمین بخش فعال بیمارستان شهید بهشتی آبادان...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اظهار کرد: بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان شهید بهشتی دارای ۶ تخت فعال است. عبدالناصر میر...

افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان شهید بهشتی آبادان...

[ad_1] به گزارس خبرگزاری سلامت دکتر علیرضا آموزنده رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اظهار کرد: بخش مراقبت‌های ویژه قلبی( (ccuبیمارستان شهید بهشتی آبادان روز دوشنبه، یازدهم آبان م...

۲۰۳ بازرسی از داروخانه‌های تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت مرتضی جعفری گفت: در ۶‌ماهه اول سال ۹۴ بازرسان دارویی معاونت غذا و دارو از میان ۹۸ داروخانه تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان ۲۰۳ مورد بازرسی انجام داده‌اند که ۳ مورد ...