فروش ۸۰ هزار متر از زمین‌های ممنوعه اراضی عباس آباد...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، رحمت اله حافظی در جلسه ارائه گزارش حسابرس شورا از عملکرد مالی شرکت نوسازی عباس آباد، با اشاره به بند چهار این گزارش گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۸۴ مصوبه‌ای...