آبی غیرقابل پیش‌بینی

[ad_1] حضور بازیکنان جوانی مثل حاج محمدی، چشمی، انصاری، مجیدی، یعقوب کریمی و … نشان می‌داد استقلال می‌خواهد تلفیقی از جوانها و باتجربه‌ها را راهی لیگ کند. به گزارش سرویس ورزشی برنا، ناکامی دو س...