آمادگی سازمان آتش نشانی برای تامین ایمنی دربی تهران...

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آمادگی سازمان آتش نشانی برای تامین ایمنی دربی تهران خبر داد و گفت: ۲۰ اکیپ خودروی سنگین و موتوری آتش نشانی همراه با ۵۰ آتش نشان در مسابقه فوتبال...