برق منطقه ای آذربایجان رتبه برتر شرکت های وزارت نیرو را احراز کرد...

قائم مقام وزیر و رئیس ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، با اعطای تقدیر نامه به مهندس حسین صبوری، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از احراز این رتبه شایسته قدردانی کرده است. link...