از انتقاد به روند برگزاری انتخابات نظام پرستاری تا عجله در اعلام صحت آ...

[ad_1] سید حسن دهدشتی نماینده آبادان در خانه ملت، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری سلامت بیان داشت: از منتخبین انتخابات سازمان نظام پرستاری انتظار می رود با اتحاد هرچه بیشتر به طور جد پیگیر حقوق ...