۳ عکس شگفت انگیز برای مک راهنمایی که شما را برای شما آرزو قبل از شناخت...

[ad_1] هنگامی که اپل به عکس در مک ساخته شده حرکت ، نرم افزار جدید مدیریت عکس ثابت می شود بسیار مفید است ، و به دلیل شباهت آن به برنامه iOS ، اکثر کاربران را فورا با آن آشنا بودند. با این حال ، به عنو...