سخنان رئیس جمهور آرژانتین چه بود که سازمان ملل را منفجر کرد؟ از داعش ت...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رئیس جمهور آرژانتین سحنرانی خود در سازمان ملل این را گونه آغاز کرد: «یکسال است که شما نظام اسد را نظام تروریست می دانید. شما از مخالفانی که ما آنها را انقلابیون می ...