سخنان رئیس جمهور آرژانتین چه بود که سازمان ملل را منفجر کرد؟ از داعش ت...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رئیس جمهور آرژانتین سحنرانی خود در سازمان ملل این را گونه آغاز کرد: «یکسال است که شما نظام اسد را نظام تروریست می دانید. شما از مخالفانی که ما آنها را انقلابیون می دانستیم...