نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرک...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، محمود بیات مدیرکل روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایده تشکیل گروه چهارجانبه متشگل از کشورهای روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان توسط روسیه با هدف مقاب...