بزرگترین بیمارستان هسته ای غرب آسیا بزودی کلنگ زنی می شود...

به گزارش خبرگزاری سلامت علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت بزرگترین بیمارستان هسته ای غرب آسیا ، با اشاره به امضای این تفاهم نامه گفت: مقدمات کلنگ زنی ساخت این بیمارستان نیز فراهم شد...