بزرگترین بیمارستان هسته ای غرب آسیا بزودی کلنگ زنی می شود...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت بزرگترین بیمارستان هسته ای غرب آسیا ، با اشاره به امضای این تفاهم نامه گفت: مقدمات کلنگ زنی ساخت این بیمارستان نیز ف...