زنان در برابر بیماریها دو برابر از مردان آسیب‌پذیرتر هستند/ راه اندازی...

[ad_1]  به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر شهین دخت مولاوردی در نشست مشترک مشاورین امور زنان دستگاههای اجرایی ، از فاجعه منا به عنوان یک فاجعه غم انگیز  انسانی یاد کرد و گفت: متأسفانه در این حادثه ۵۰ نفر ا...