کاهش نقاط آسیب‌پذیر در کشور با استفاده از پدافند غیرعامل...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر محمد آقاجانی در مراسم گردهمایی پدافند غیرعامل در نظام سلامت که صبح سه شنبه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه تجارب در جنگ‌های گذشته تاریخ بشر، اهمیت ح...

استفاده از پدافند غیرعامل منجر به کاهش نقاط آسیب‌پذیر در کشور می‌شود...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد آقاجانی رئیس کمیته پدافند غیرعامل در مراسم گردهمایی پدافند غیرعامل در نظام سلامت با بیان اینکه تجارب در جنگ‌های گذشته تاریخ بشر، اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعام...