تصویب سند آسیب‌شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت رییس جمهوری با بیان این که بهبود محیط زیست از حیث مسئولیت دولت نسبت به سلامت مردم برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: دولت مصمم است که با هدفگذاری‌های ...

کتاب «آسیب‌شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران» منتشر شد...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، این کتاب ناظر به هنجارهای برگرفته از «رویکرد اسلامی به جامعه‌شناسی ازدواج و خانواده» به‌دنبال پاسخگویی به این سؤالات است: مؤلفه‌های نشانه شناختی ازدواج در بازنمایی سین...