تصویب سند آسیب‌شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری...

به گزارش خبرگزاری سلامت رییس جمهوری با بیان این که بهبود محیط زیست از حیث مسئولیت دولت نسبت به سلامت مردم برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: دولت مصمم است که با هدفگذاری‌های روشن، ش...

کتاب «آسیب‌شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران» منتشر شد...

به گزارش خبرگزاری سلامت، این کتاب ناظر به هنجارهای برگرفته از «رویکرد اسلامی به جامعه‌شناسی ازدواج و خانواده» به‌دنبال پاسخگویی به این سؤالات است: مؤلفه‌های نشانه شناختی ازدواج در بازنمایی سینمای ایر...