برگزاری نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و اهداف نهضت جهانی هلال اح...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در این گردهمایی اظهار داشت: کانون های دانشجویی، جمعیت های هلال احمر کوچک در دل دانشگاه ها هستند. دکتر حسن خدابنده لو افزود: برگزاری دوره...