ملاقات فرستاده ویژه سوئد در امور سوریه با معاون عربی و آفریقای وزارت ا...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت در این دیدار فرستاده ویژه وزارت امور خارجه سوئد گفت: ما قائل به پایان دادن به بحران سوریه از طریق مسالمت آمیز می باشیم و معتقدیم که ایران بخش مهم از کمک به راه حل سوریه...