آپنه خواب عارضه ای مردانه

[ad_1]    آیا می دانستید مردان نسبت به زنان بیشتر دچار خر و پف می شوند و این عارضه در آنان شایع تر است خر و پف و آپنه تنفسی یکی از اختلالات خواب است که می توان با پرهیز از سیگار و کاهش وزن و پرهیز از...