درخواست ۱۲هزار استاد دانشگاه از سران قوا برای رفع توقف رشد علمی...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، ۱۲هزار و ۳۹ نفر از اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ضمن انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران قوای سه گانه کشور خواستار هوشیاری مسئولان کلیدی...