اختصاص ۱۶نیروی طرحی جدید پرستاری به بیمارستان شهداء لردگان از آبان سال...

  به گزارش خبرگزاری سلامت؛ دکتر احسان زارع در تشریح فعالیتهای بیمارستان شهدای لردگان گفت: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت وبه منظور خدمت رسانی به مردم فهیم وشریف شهرستان لردگان  دراین مرکز درم...