اختصاص ۱۶نیروی طرحی جدید پرستاری به بیمارستان شهداء لردگان از آبان سال...

[ad_1]   به گزارش خبرگزاری سلامت؛ دکتر احسان زارع در تشریح فعالیتهای بیمارستان شهدای لردگان گفت: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت وبه منظور خدمت رسانی به مردم فهیم وشریف شهرستان لردگان  دراین م...