مراجعه بیش از ۱۷ هزار بیمار تنفسی در ۵ روز گذشته به بیمارستان‌های خوزس...

[ad_1] به گزارش  خبرگزاری سلامت ،دکتر ایدنی ضمن ارائه آخرین آمار مراجعین دچار اختلال تنفسی به بیمارستانهای اهواز اظهار داشت: از سال ۹۲ و به دنبال اولین بارش پاییزی، با مشکلی به نام مراجعات حاد اورژان...