وجود ۲۴۰ بیمارستان نیمه تمام در کشور

به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر سید محمد هادی ایازی در نشست مشترک مجمع خیرین سلامت، با اشاره به سرکشی به شهرستان هایی همانند خرم آباد، ازنا، بروجرد، اراک و گلپایگان از وضعیت مطلوب فعالیت خیرین حوزه سلا...