وجود ۲۴۰ بیمارستان نیمه تمام در کشور

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر سید محمد هادی ایازی در نشست مشترک مجمع خیرین سلامت، با اشاره به سرکشی به شهرستان هایی همانند خرم آباد، ازنا، بروجرد، اراک و گلپایگان از وضعیت مطلوب فعالیت خیرین ح...