۷۲۰۰میلیارد ریال به مستمری بگیران تامین اجتماعی فارس پرداخت شد...

به گزارش خبرگزاری سلامت، عبدالکریم نباتی با اعلام این خبر گفت: تامین اجتماعی استان فارس ماهیانه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به مستمری بگیران تحت پوشش پرداخت می کند. وی افزود: تعداد پرونده مستمری بگیران ت...