بازرسی ویژه ۲ هزار تیم بازرسی بهداشت محیط از بوفه مدارس/ انجام ۸۹ هزار...

[ad_1]  به گزارش خبرگزاری سلامت مهندس محسن فرهادی گفت: باتوجه به شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به تمام بازرسان محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور آماده باش اعلام شده و یکی از اولویت های کاری آنان در سال جاری ن...