۱۳میلیون و۳۲۷ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، بیمه شدگان اجباری با ۹میلیون و۲۵۳هزار و۶۲۳نفر معادل ۶۹درصد بیمه شدگان اصلی  تأمین اجتماعی را تشکیل می دهن...