برپایی ۱۴ کمپ موقت و دائم بهداشتی درمانی هلال احمر ایران در مسیر نجف ت...

به گزارش خبرگزاری سلامت، امین‌رضا طباطبایی در حاشیه دومین روز از برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ساماندهی تجمعات انبوه و جمعیت متحرک، گفت: از میان ۱۴ کمپ، در ۱۰ کمپ به صورت موقت در مسیر ۹۰ کیلومتری می...

رشد ۱۴ درصدی مراجعین سالمند به مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان...

  به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر علی محمدی، اظهار داشت: مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع  را سرلوحه برنامه های محوری و فعالیتهای همه جانبه در سازمان قرار داده ایم. وی با بیان اینکه این سازمان به لحاظ وس...