برپایی ۱۴ کمپ موقت و دائم بهداشتی درمانی هلال احمر ایران در مسیر نجف ت...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، امین‌رضا طباطبایی در حاشیه دومین روز از برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ساماندهی تجمعات انبوه و جمعیت متحرک، گفت: از میان ۱۴ کمپ، در ۱۰ کمپ به صورت موقت در مسیر ۹۰ کیلو...

رشد ۱۴ درصدی مراجعین سالمند به مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان...

[ad_1]   به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر علی محمدی، اظهار داشت: مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع  را سرلوحه برنامه های محوری و فعالیتهای همه جانبه در سازمان قرار داده ایم. وی با بیان اینکه این سازمان به ...