ثبت نام در سامانه معرفی کاندیداهای شورای عالی نظام پرستاری تا ۱۵مهر تم...

[ad_1]   به گزارش خبرگزاری سلامت سعید لک مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری با اشاره به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای عالی سازمان نظام پرستاری در ۲۸ مهر گفت: شورای عالی نظام پرستاری بالاترین ...