ثبت نام در سامانه معرفی کاندیداهای شورای عالی نظام پرستاری تا ۱۵مهر تم...

  به گزارش خبرگزاری سلامت سعید لک مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری با اشاره به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای عالی سازمان نظام پرستاری در ۲۸ مهر گفت: شورای عالی نظام پرستاری بالاترین و عالی ...