مراجعه ۱۶۵ هزار مورد به مراکزدرمانی ایران در عربستان...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر طاهر درودی ، با بیان آمار فعالیت های بخش های مختلف هیئت پزشکی اظهار داشت مراجعات زائران به بیش از۸۵ مطب و یک بیمارستان تخصصی درمکه ، پنج درمانگاه و یک پلی کلینیک ت...