تایید صلاحیت ۱۶۶ نفر از داوطلبین چهارمین دوره انتخابات شورایعالی سازما...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت فریدون خیّری با اعلام این خبر گفت: براساس ماده ۵۸ آئین نامه اجرائی برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری ، به منظور اطلاع رسانی گسترده و همه گیر، لیست داوطل...