اداره کل درمان تامین اجتماعی تهران موفق به تمدید گواهینامه ایزو ۲۰۰۸-۹...

[ad_1] . به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر محمدتقی خسروانی مقدم در جلسه افتتاحیه ممیزی، اظهار داشت: در پی صدور گواهینامه ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ در سال گذشته، ممیزی مراقبتی اول در سال جاری انجام شد و بر همین اساس...