انتخاب ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب در سال ۲۰۱۶...

به گزارش خبرگزاری سلامت سرج ناکوزی امروز شنبه در همایش روز جهانی غذا با اشاره به اینکه روز جهانی غذا از طرف کشورهای عضو فائو تأسیس شد، گفت: هر سال در این روز ملت‌های جهان دور هم جمع می‌شوند تا تعهد خ...