انتخاب ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب در سال ۲۰۱۶...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت سرج ناکوزی امروز شنبه در همایش روز جهانی غذا با اشاره به اینکه روز جهانی غذا از طرف کشورهای عضو فائو تأسیس شد، گفت: هر سال در این روز ملت‌های جهان دور هم جمع می‌شوند تا...