۲۰۳ بازرسی از داروخانه‌های تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت مرتضی جعفری گفت: در ۶‌ماهه اول سال ۹۴ بازرسان دارویی معاونت غذا و دارو از میان ۹۸ داروخانه تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان ۲۰۳ مورد بازرسی انجام داده‌اند که ۳ مورد ...