۲۲ کاندیدای هیات مدیره خانه مطبوعات هرمزگان تایید صلاحیت شدند// فردا ا...

مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان گفت: انتخابات خانه مطبوعات براساس تصویب شورای مرکزی و کمیته تطبیق اعضا روز چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۸ در فرهنگسرای طوبی برگزار خواهد شد و همراه داشتن کارت ملی و وکالت نامه ...