دومین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش؛ ۲۴-۲۲ مهرماه -هتل المپیک...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت،این کنگره بین المللی که با حضور دانشمندان و متخصصان داخلی و خارجی برگزار می شود از امتیاز بازآموزی برای مشمولان آموزش مداوم برخوردار است.   از محورهای مورد بحث در کنگره...