بدهی ۲۵۰ میلیارد تومانی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / گله...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از وزارت بهداشت دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن اعلام این خبر گفت: پزشکان و پرستاران در مقابل خدمتی که ارائه می دهند انتظار پرداخت به...

تعریف ۲۵۰ پروژه اقتصادی در حوزه سلامت

[ad_1]   به گزارش خبرگزاری سلامت مهندس رئیسیون در دومین نشست سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولین نظام سلامت با تاکید بر این که باید برنامه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصو...

۲۵۰ پلی کلینیک به مراکز درمانی کشور افزوده می شود/ اقدامات وزارت بهداش...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد آقاجانی در نشست تخصصی نقش پیشگیری از اقدامات غیر ضروری پزشکی در پایداری خدمات سلامت ، گفت: از شروع سال ۹۴ یکی از اصلی ترین دستور کارهای حوزه درمان وزارتخانه، ...