برگزاری جلسه مجمع نمایندگان انتخابات شورایعالی پرستاری در ۲۸ مهر ماه /...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت فریدون خیّری با اعلام این خبر گفت: در ادامه اجرای فرایند برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری از مجموع  ۱۶۵ نفر داوطلبین تایئد صلاحیت شده ، عدم ...