۳۶زائر مفقودالاثر درحادثه منا وجود دارد / ۲۹‌جانباخته ایرانی‌در عربستا...

نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری سلامت با اشاره به جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با فاجعه منا برگزار شده است،گ...