۲۹ ایرانی در مکه دفن شده اند / وضعیت ۳۶ تن از مفقودان همچنان نامعلوم ا...

به گزارش خبرگزاری سلامت ؛ مهندس سعید اوحدی در خصوص آخرین وضعیت مفقودان ایرانی فاجعه منا گفت: در ادامه جلسات روز گذشته امروز هم مذاکراتی با پزشکی قانونی و وزارت حج عربستان داشتیم که یکی از محورهای اصل...